PASSWORD AN TOÀN, KHÔNG CẦN GHI NHỚ

forgot

Nếu như bạn là người đang sử dụng 1 password (pw) chung cho tất cả các tài khoản hay dùng nhiều pw khác nhau để rồi thường xuyên phải Forgot your password? thì hãy thay đổi ngay hôm nay nhé! Mình hiểu là ai cũng lười thay đổi, vì mình là chúa lười nhưng sau khi bỏ ra 1 buổi tìm hiểu và thiết lập lại hệ thống pw, mình cảm thấy mọi thứ thật an toàn và thuận lợi, không phải ghi nhớ nhiều cho nặng đầu mà vẫn chẳng lo mọi sự xâm nhập trái phép tài khoản. Cuộc sống khoa học hơn hẳn 😀

Continue reading